ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN GENEL SUNUM VE AÇIKLAMALARA İLİŞKİN TASLAK METİN’E YÖNELİK KAMU GÖZETİMİ KURUMU GÖRÜŞ TASLAĞI YAYINLANDI

TASLAK METİN HAKKINDA GÖRÜŞ TASLAĞI

https://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/TMS%20Sunumlar/ek_1.pdf