İş Etiğimiz

İş Etiği Kuralları değerlerimiz üzerine kuruludur. Bu kapsamda;

Profesyonel biçimde hareket etmek,
Dürüst bir şekilde iş yapmak,
Kendi itibarımızla beraber müşterilerimizin itibarını da korumak,
İnsanlara ve çevreye saygılı olmak,
Sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmek,
Birlikte çalışmak ve çalışma şeklimiz hakkında düşünmek,
Faaliyetlerimizin etik boyutlarını göz önünde bulundurmaktır.

Etik açıdan karar verilirken aşağıdaki yol ve yöntemler izlenir.

-Olayı, Kararı veya Problemi Belirleriz.
-Karar Vermeden Önce Düşünürüz.
-Bir Hareket Planı Üzerinde Karar Veririz.
-Kararımızı Test Ederiz.
-Kararlılıkla Devam Ederiz.