Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB), Finansal Tablolara ve TFRS’lere göre sınıflandırılmış 2019 yılı Açıklamalı TFRS Taksonomisini Türkçe olarak web sayfasında yayımlamıştır

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB), Finansal Tablolara ve TFRS’lere göre sınıflandırılmış 2019 yılı Açıklamalı TFRS Taksonomisini Türkçe olarak web sayfasında yayımlamıştır.

KGK’nın konuyla ilgili duyurusuna ulaşmak için burayı tıklayınız.

2019 yılı Açıklamalı Türkçe TFRS Taksonomisine aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

https://www.ifrs.org/news-and-events/2020/03/ifrs-taxonomy-2019-now-available-in-turkish-and-korean/