TMS Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararının Ekli Listesi Değiştirildi

TMS Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararının Ekli Listesini değiştiren Kurul Kararı linktedir.