KGK Sürekli Eğitim Programları Düzenleme Usul ve Esaslarında yapılan değişiklikleri yayımlamıştır.

Sürekli Eğitim Programları Düzenleme Usul ve Esaslarında yapılan değişiklik yayımlanmıştır.
 

Kurumumuz tarafından 22/12/2017 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe konulan “Bağımsız Denetçilere Yönelik Sürekli Eğitim Programları Düzenleme Usul ve Esasları”nda değişiklik yapılmıştır.

Sürekli eğitim programları onaylanan kuruluşlar yüz yüze eğitimleri Covid-19 salgını nedeniyle, belirli bir dönem hiç gerçekleştirememiş veya çok sınırlı olarak gerçekleştirmektedirler. Bu süreç bağımsız denetçilerin sürekli eğitim yükümlülüklerini tamamlamalarını büyük oranda zorlaştırmaktadır. Söz konusu salgın sürecindeki belirsizlik de dikkate alındığında bağımsız denetçilerin sürekli eğitim yükümlülüklerini tamamlayabilmelerine alternatif bir imkan sunabilmek amacıyla mevcut durumda Etik Kurallar ve Kurumsal Yönetim İlkeleri konularında yürütülebilen uzaktan eğitim yöntemi konularına Muhasebe, Denetim ve Finans konularının da dahil edilmesinin faydalı olacağı kararlaştırılmıştır.

Ayrıca, onay alınan eğitim programlarında herhangi bir değişiklik bulunmasa dahi tekrar onay alınması gereken süre 1 yıldan 2 yıla çıkartılmıştır.

Usul ve Esasların son haline ulaşmak için tıklayınız.