GDS 3000 Tarihi Finansal Bilgilerin Bağımsız Denetimi veya Sınırlı Bağımsız Denetimi Dışındaki Güvence Denetimleri GDS 3402 Hizmet Kuruluşundaki Kontrollere İlişkin Güvence Raporları 21.12.2018 tarihli ve 30632(M) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

“GDS 3000 Tarihi Finansal Bilgilerin Bağımsız Denetimi veya Sınırlı Bağımsız Denetimi Dışındaki Güvence Denetimleri” standardına ulaşmak için tıklayınız.

“GDS 3402 Hizmet Kuruluşundaki Kontrollere İlişkin Güvence Raporları” standardına ulaşmak için tıklayınız.