Eylül 2020 Mali Takvim

Eylül 2020 Mali Takvim

•01.09.2020/15.09.2020  Ağustos /2020 Dönemine Ait BSMV’nin Beyanı ve Ödemesi

• 01.09.2020/28.09.2020 Ağustos/ 2020 Dönemine Ait KDV’nin Beyanı ve Ödemesi

• 01.09.2020/28.09.2020 Ağustos/2020 Dönemine Ait Muhtasar ve Prim  Beyanı  ve Ödemesi

• 01.09.2020/28.09.2020 Ağustos/2020 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı ve Ödemesi

• 01.09.2020/30.09.2020 Ağustos/2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

• 01.09.2020/30.09.2020 Ağustos/2020 Dönemine Ait Form Ba’nın ve Bs’nin Verilmesi

• 01.07.2020/30.09.2020 Haziran/2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi 

• 01.09.2020/30.11.2020 Ağustos/2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi