Ekim 2020 Vergi Takvimi

Ekim 2020 Vergi Takvimi

Başlangıç Tarihi Bitiş   Tarihi Vergi Türü/Dönemi Kısa Vergi Türü ve Dönemi
01/10/2020 12/10/2020 Eylül ÖTV 16-30 Eylül 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2020 15/10/2020 Eylül İçecekler ve Tütün  ÖTV Eylül 2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2020 15/10/2020 Eylül Dayanıklı Mal ÖTV Eylül 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2020 26/10/2020 Eylül KDV Eylül 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2020 26/10/2020 Temmuz/Ağustos/Eylül KDV Temmuz-Ağustos-Eylül 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2020 26/10/2020 Eylül Muhtasar Prim Hizmet Eylül 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
01/10/2020 26/10/2020 Temmuz/Ağustos/Eylül Muhtasar           Prim Hizmet Temmuz-Ağustos-Eylül 2020 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01/10/2020 26/10/2020 Temmuz/Ağustos/Eylül                           GVK Geç 67 Tevkifat Temmuz-Ağustos-Eylül 2020 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi
01/10/2020 26/10/2020 Eylül Damga Vergisi Eylül 2020 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2020 27/10/2020 Mart 2020 KDV                                (Mücbir Sebep) Mart 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi (518 Sıra No.lu VUK GT 3. Maddesine göre mücbir sebep kapsamında olanlar)
01/04/2020 27/10/2020 Ocak/Şubat/Mart 2020 KDV           (Mücbir Sebep) Ocak-Şubat-Mart 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi (518 Sıra No.lu VUK GT 3. Maddesine göre mücbir sebep kapsamında olanlar)
01/04/2020 27/10/2020 Ocak/Şubat/Mart 2020 GVK Geç 67 Tevkifat                 (Mücbir Sebep) Ocak-Şubat-Mart 2020 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi (518 Sıra No.lu VUK GT 3. Maddesine göre mücbir sebep kapsamında olanlar)
01/04/2020 27/10/2020 Mart 2020 Muhtasar Hizmet Prim                                    (Mücbir Sebep) Mart 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi (518 Sıra No.lu VUK GT 3. Maddesine göre mücbir sebep kapsamında olanlar)
01/04/2020 27/10/2020 Ocak/Şubat/Mart 2020 Muhtasar Hizmet Prim  (Mücbir Sebep) Ocak-Şubat-Mart 2020 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin) (518 Sıra No.lu VUK GT 3. Maddesine göre mücbir sebep kapsamında olanlar)
01/10/2020 02/11/2020 Eylül Ba Formu Eylül 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/10/2020 02/11/2020 Eylül Bs Formu Eylül 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/10/2020 02/11/2020 Eylül Turizm Payı Eylül 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/10/2020 02/11/2020 Temmuz/Ağustos/Eylül Turizm Payı Temmuz-Ağustos-Eylül 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/10/2020 30/11/2020 Temmuz/Ağustos/Eylül E Defter Berat Yükleme                                        (Geçici V.Dönemi Bazında) Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunanların Temmuz-Ağustos-Eylül/2020 Dönemlerine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/10/2020 31/12/2020 Eylül E Defter Berat Yükleme Eylül 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi