2017 Yıllık İnceleme Raporu Kamuoyuna Duyurulmuştur.

Bağımsız denetimde gerekli kalite ve güveni sağlamak amacıyla Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetçiler nezdinde 2017 yılında yapılan incelemeler tamamlanmış olup, yapılan incelemelerin sonuçları Yıllık İnceleme Raporuyla kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 2017 yılında 58’i dosya incelemeleri olmak üzere toplam 61 bağımsız denetim kuruluşu ve 8 bağımsız denetçi nezdinde inceleme yapılmıştır.

Yapılan incelemelerde yaygın olarak karşılaşılan en önemli 10 bulgu ile bulguların yoğunlaştığı önemli muhasebe alanlarına ilişkin ayrıntılı analiz ve değerlendirmeler Yıllık İnceleme Raporunda yer almaktadır.

KGK tarafından yapılan incelemelerde bağımsız denetimin sonucunu ve kalitesini etkileyen bulgular için bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetçilere bulguların mahiyetine bağlı olarak mevzuatta öngörülen uyarı, idari para cezası ve faaliyet izninin askıya alınması şeklinde idari yaptırımlar uygulanmaktadır.

Bağımsız denetim kuruluşları ve denetçilerin denetim faaliyetlerini, başta Yıllık İnceleme Raporunda yer alan bulgulara ilişkin düzenlemeler olmak üzere KGK tarafından yayımlanan standart ve düzenlemelere uygun olarak yürütme konusunda gerekli dikkat ve özeni göstermesi gerekmektedir.

Yıllık İnceleme Raporuna ulaşmak için tıklayınız.