2016 EYLÜL AYI MALİ TAKVİMİ

– 09/09/2016 16-31 Ağustos 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait
Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
– 16/09/2016 16-31 Ağustos 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
– 16/09/2016 Ağustos 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
– 16/09/2016 Ağustos 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
– 16/09/2016 Ağustos 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin
(Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
– 16/09/2016 Ağustos 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
– 16/09/2016 Ağustos 2016 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
– 16/09/2016 Ağustos 2016 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
– 20/09/2016 Ağustos 2016 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
– 20/09/2016 Ağustos 2016 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili
Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
– 20/09/2016 Ağustos 2016 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
– 20/09/2016 Ağustos 2016 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
– 20/09/2016 Ağustos 2016 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
– 20/09/2016 Ağustos 2016 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
– 23/09/2016 Ağustos 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi
ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
– 23/09/2016 Ağustos 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
– 26/09/2016 Ağustos 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
– 26/09/2016 1-15 Eylül 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
– 26/09/2016 1-15 Eylül 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
– 26/09/2016 Ağustos 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
– 26/09/2016 Ağustos 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi
ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
– 30/09/2016 Ağustos 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
– 30/09/2016 Ağustos 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
30/09/2016 Ağustos 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi