2016 AĞUSTOS AYI MALİ TAKVİMİ

01.08.2016
• SGK 4/a (SSK) ve İşsizlik Sigortası (Haziran / 2016), SGK 4/b (Bağ-Kur) (Haziran/2016) Primlerinin Ödenmesi
01.08.2016
• Haziran / 2016 Dönemi Ba, Bs Formlarının Verilmesi
01.08.2016
• Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01.08.2016
• 2015 Yılına İlişkin YILLIK GELİR VERGİSİ 2. Taksit Ödemesi
01.08.2016
• Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi
10.08.2016
• 16-31 Temmuz 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
15.08.2016
• 2016 / 2. Dönem Geçici Vergi Beyanı
15.08.2016
• Temmuz / 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
15.08.2016
• Temmuz / 2016 Dönemine Ait BSMV Beyanı ve Ödemesi
15.08.2016
• Temmuz / 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
15.08.2016
• Temmuz / 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
15.08.2016
• Temmuz / 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi (Tescile Tabi Olmayanlar)
17.08.2016
• 2016 / 2. Dönem Geçici Vergi Ödemesi
22.08.2016
• Temmuz/ 2016 Dönemine Ait şans oyunları Vergisi beyan ve ödemesi & Yarışma ve Çekilişler ile Futbol Müsabakalarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili V.İntikal Ver. Beyanı ve Ödemesi
23.08.2016
• Temmuz / 2016 Dönemine Ait Aylık Gelir/Kurumlar Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Muhtasar Beyanname ile Beyanı
23.08.2016
• Temmuz / 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar için Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
23.08.2016
• Temmuz / 2016 SGK 4/a (SSK) Aylık Bildirge ve İşsizlik Sigortası Bildirgesinin Verilmesi
24.08.2016
• Temmuz / 2016 Dönemine Ait KDV Beyanı
25.08.2016
• 01-15 Ağustos / 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
26.08.2016
• Temmuz /2016 Dönemine Ait Aylık Gelir/Kurumlar Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Ödenmesi
26.08.2016
• Temmuz / 2016 Dönemine Ait KDV Ödemesi
26.08.2016
• Temmuz / 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar için Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
31.08.2016
• SGK 4/a (SSK) ve İşsizlik Sigortası (Temmuz/2016), SGK 4/b (Bağ-Kur) (Temmuz/2016) Primlerinin Ödenmesi
31.08.2016
• Temmuz / 2016 Dönemi Ba, Bs Formlarının Verilmesi