ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN GENEL SUNUM VE AÇIKLAMALARA İLİŞKİN TASLAK METİN’E YÖNELİK KAMU GÖZETİMİ KURUMU GÖRÜŞ TASLAĞI

Taslak Metin Hakkında Görüş Taslağı için tıklayınız.