KGK tarafından yayınlanan yeni taslak metinlere ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Kamuoyu Görüşüne Açılan Taslak Metinler ve Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Düzenlemeler

BDS 701 Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetçi Raporunda Bildirilmesi Taslak Metni
BDS 706 Bağımsız Denetçi Raporunda Yer Alan Dikkat Çekilen Hususlar ve Diğer Hususlar Paragrafları (Revize) Taslak Metni
BDS 260 Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim (Revize) Taslak Metni
BDS 705 Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş Verilmesi(Revize) Taslak Metni
BDS 700 Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma Ve Raporlama (Revize) Taslak Metni
BDS 710 Karşılaştırmalı Bilgiler-Önceki Dönemlere Ait Karşılık Gelen Bilgiler Ve Karşılaştırmalı Finansal Tablolar (Revize) Taslak Metni
BDS 570 İşletmenin Sürekliliği (Revize) Taslak Metni

Yürürlüğe Giren Revize Düzenleme

TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardı 09/09/2016