2018 Yılı İçin Bağımsız Denetime Tabi Olma Kriterleri Değişti

Bağımsız Denetime Tabi Olma Hadleri Açıklandı

Bilindiği üzere Türk Ticaret Kanununun 398’inci maddesi kapsamında bağımsız denetime tabi olacak şirketler Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmektedir. İlk defa 23.01.2013 tarihli 28537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/4213 sayılı Karar ile bağımsız denetime tabi olacak şirketler belirlenmiştir. Söz konusu Kararla belirlenen ölçütlerde zamanla değişiklikler yapılarak denetime tabi olacak şirketlerin kapsamı genişletilmiştir.

Son olarak 26.05.2018 tarih ve 30432 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 2018/11597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile denetime tabi olacak şirketlere ilişkin hadler yeniden belirlenmiştir. 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere art arda son iki hesap döneminde aşağıda belirtilen ölçütlerin en az ikisini aşan şirketler bağımsız denetime tabi olacaktır.

Aktif Toplamı                       :   35 Milyon TL
Yıllık Net Satış Hasılatı       :   70 Milyon TL
Çalışan Sayısı                       :   175 Kişi