2016 ARALIK AYI MALİ TAKVİMİ

09/12/2016
16-30 Kasım 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
12/12/2016
16-30 Kasım 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
15/12/2016
Kasım 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
15/12/2016
Kasım 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
15/12/2016
Kasım 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
15/12/2016
Kasım 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
15/12/2016
Kasım 2016 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
15/12/2016
Kasım 2016 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
20/12/2016
Kasım 2016 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
20/12/2016
Kasım 2016 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
20/12/2016
Kasım 2016 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
20/12/2016
Kasım 2016 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
20/12/2016
Kasım 2016 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
20/12/2016
Kasım 2016 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
23/12/2016
Kasım 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
23/12/2016
Kasım 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
26/12/2016
Kasım 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
26/12/2016
1-15 Aralık 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
26/12/2016
1-15 Aralık 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
26/12/2016
Kasım 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
26/12/2016
Kasım 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
02/01/2017
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi
02/01/2017
2017 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki
02/01/2017
Kasım 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
02/01/2017
Kasım 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
02/01/2017
Kasım 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
02/01/2017
6552 sayılı Kanunun 73. maddesi hükmü uyarınca ödenmesi gereken 13. taksit ödemesi